Tulpentuin

tulpentuin

Naast het plukken van een prachtig veldboeket in de zomer, kun jij rond april tulpen bij ons plukken!  Er zijn dit jaar meer dan 250 verschillende soorten tulpen gepland. De verschillende soorten staan allemaal door elkaar heen, waardoor wij een heel vrolijk gemixt veld hebben! 

Tulpen trekken!

Wist jij dat je de tulp uit de grond trekt? Gewoon met je blote handen! De tulp is zo'n sterke bloem dat je hem aan de stengel uit de grond kan trekken. Je pakt de stengel onderaan de grond beet, als je dit niet goed doet dan breekt hij halverwege af en mis je de lengte... Soms trek je de tulpenbol mee, dat komt omdat je lengte wil. Aan onze bol heb je helemaal niks meer, deze kan niet meer terug in de grond. Je trekt de tulp ook niet voor de bol maar voor de lengte!

Huishoudelijke mededeling!

- Wij zijn geen speeltuin! Kinderen plukken onder begeleiding.
- Bij ons kun je pinnen!
- Kinderen hebben 1 op 1 begeleiding nodig als zij willen plukken!
- Parkeerplaats vol? Lees de borden en parkeer in de aangegeven berm.
- Je trekt de tulpen voor de bloem en niet voor de bol!

Pull tulips!

Did you know that you pull the tulip out of the ground? Just with your bare hands! The tulip is such a strong flower that you can pull it out of the ground by the stem. You grab the stem at the bottom of the ground, if you don't do this properly it will break off halfway and you will miss the length... Sometimes you pull the tulip bulb along, that's because you want length. Our bulb is no longer of any use to you, it cannot be returned to the ground. You don't pull the tulip for the bulb but for the length!

General notice!

- Dogs are not allowed in the picking garden.
- You can pay by card with us!
- Children need 1 on 1 guidance if they want to pick!
- Parking lot full? Read the signs and park on the indicated side.
- You pull the tulips for the flower and not for the bulb!

Tulpen zeichnen

Wussten Sie, dass Sie die Tulpe aus der Erde ziehen? Nur mit bloßen Händen! Die Tulpe ist eine so starke Blüte, dass man sie am Stiel aus der Erde ziehen kann. Sie greifen den Stiel am Boden des Bodens, wenn Sie das nicht richtig machen, bricht er zur Hälfte ab und Sie verpassen die Länge ... Manchmal ziehen Sie die Tulpenzwiebel entlang, weil Sie Länge wollen. Unsere Glühbirne nützt Ihnen nichts mehr, sie kann nicht in die Erde zurückgebracht werden. Sie ziehen die Tulpe nicht wegen der Zwiebel, sondern wegen der Länge!

Allgemeiner Hinweis!

- Hunde sind im Pflückgarten nicht gestattet.
- Sie können bei uns mit Karte bezahlen!
- Kinder brauchen persönliche Anleitung, wenn sie auswählen möchten!
- Parkplatz voll? Beachten Sie die Schilder und parken Sie auf dem angezeigten Seitenstreifen.
- Man pflückt die Tulpen wegen der Blüte und nicht wegen der Zwiebel!

31695720_1891160760914423_4839491113871998976_n
31084300_1877407312289768_6834478649492635648_o
31073421_1877417382288761_1589399132315844608_o
Sluit Menu